Znaczniki tekstu
Tekst:
Znacznik tekstu:
Reklama serwisu:


Wstaw poniższy kod między znaczniki <body> </body>
Tekst
Wstaw w pole tekst dla którego chcesz zastosować dany znacznik formatujący tekst.
Znacznik tekstu
Pogubiony - <B> </B>
Pochylony - <I> </I>
Podkreślony - <U> </U>
Przekreślony - <STRIKE> </STRIKE>
Migający - <BLINK> </BLINK>
O stałej szerokości znaku - <TT> </TT>

Duża czcionka - <BIG> </BIG>
Mała czcionka - <SMALL> </SMALL>

Tekst sformatowany
- <PRE> </PRE>
Indeks górny - <SUP> </SUP>
Indeks dolny - <SUB> </SUB>

Wyróżniony - <EM> </EM>
Mocno wyróżniony - <STRONG> </STRONG>
Cytat - <CITE> </CITE>
Definicja - <DFN> </DFN>
Kod - <CODE> </CODE>
Przykład - <SAMP> </SAMP>
Tekst wprowadzany z klawiatury - <KBD> </KBD>
Zmienna programu - <VAR> </VAR>
Skrót - <ABBR> </ABBR>
Akronim - <ACRONYM> </ACRONYM>
Cytat - <Q> </Q>
Cytat blokowy - <BLOCKQOUTEQ> </BLOCKQOUTEQ>
Reklama serwisu Webmaster - www.webmaster.net.pl
Jeśli chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - tak).
Dziękuje za możliwość reklamowania Mojego serwisu na Twojej witrynie internetowej.

Jeśli nie chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - nie).
Trudno może się zdecydujesz przy innym generatorze.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021