Status Spik
Identyfikator Spik:
Styl:
Reklama serwisu:


Wstaw poniższy kod między znaczniki <body> </body>
Identyfikator Spik
W tym polu wpisz swój Identyfikator.
Styl
Spik umożliwia wybór jednego z trzech stylów wyświetlania statusu użytkownika.

0 - ikonka reprezentująca status
Status - Dostępny Użytkownik ma status - Dostępny
Status - Niedostępny Użytkownik ma status - Niedostępny

1 - zwracany wynik: 0 - osoba niedostępna lub 1 - osoba dostępna
2 - zwracany opis słowny: Dostępny lub Niedostępny
Reklama serwisu Webmaster - www.webmaster.net.pl
Jeśli chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - tak).
Dziękuje za możliwość reklamowania Mojego serwisu na Twojej witrynie internetowej.

Jeśli nie chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - nie).
Trudno może się zdecydujesz przy innym generatorze.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021