Chmod
  Właściciel (Owner) Grupa (Group) Świat (Public)
Czytaj (Read)
Zapisz (Write)
Wykonaj (Execute)
Prawo (Permissions)
Chmod
Chmod należy nadać plikowi w programie FTP np. dla formularza CGI formmail nadajemy 755.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021