Przejście strony
Lp. Przykład Wybór Opis - angielski Opis - polski
0 Przykład Box in Kartka do wewnątrz
1 Przykład Box out Kartka na zewnątrz
2 Przykład Circle in Okrąg do wewnątrz
3 Przykład Circle out Okrąg na zewnątrz
4 Przykład Wipe up Zamazywanie w górę
5 Przykład Wipe down Zamazywanie w dół
6 Przykład Wipe right Zamazywanie w prawo
7 Przykład Wipe left Zamazywanie w lewo
8 Przykład Vertical blinds Pionowa roleta
9 Przykład Horizontal blinds Pozioma roleta
10 Przykład Checkerboard across Szachownica w poprzek
11 Przykład Checkerboard down Szachownica w dół
12 Przykład Dissolve Rozpuszczanie strony
13 Przykład Split vertical in Zamykanie pionowe do wewnątrz
14 Przykład Split vertical out Zamykanie pionowe na zewnątrz
15 Przykład Split horizontal in Zamykanie poziome do wewnątrz
16 Przykład Split horizontal out Zamykanie poziome na zewnątrz
17 Przykład Diagonal top right Ukośny pasek z prawego górnego rogu
18 Przykład Diagonal bottom right Ukośny pasek z prawego dolnego rogu
19 Przykład Diagonal top left Ukośny pasek z lewego górnego rogu
20 Przykład Diagonal bottom left Ukośny pasek z lewego dolnego rogu
21 Przykład Random Horizontal lines Przypadkowe poziome linie
22 Przykład Random Vertical lines Przypadkowe pionowe linie
23 Przykład Random Losowe efekty przejścia
 
  Szybkość przejścia:
  Sposób przejścia:


Wstaw poniższy kod między znaczniki <head> </head>
Szybkość przejścia
Czas w jakim zostanie aktywna strona na inną.
Sposób przejścia
Efekty przejść stron mogą być użyte dla następujących zdarzeń:
+ Page Enter (wejście na stronę)
- gdy odwiedzający widzi stronę po raz pierwszy
+ Page Exit (opuszczenie strony)
- gdy odwiedzający opuszcza aktywną stronę albo wybiera łącze do innej
+ Site Enter (wejście do witryny)
- gdy odwiedzający pierwszy raz wchodzi do witryny odwiedzając aktywną stronę
+ Site Exit (opuszczenie witryny)
- gdy odwiedzający opuszcza witrynę z aktywnej strony
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021