Dźwięk na stronie
Adres www do pliku dźwiękowego: http://
Liczba powtórzeń:
Automatyczny start: Tak    Nie
Rozmiar obrazka wtyczki audio: szerokość:
wysokość:
Wyświetlić obrazek wtyczki: Tak    Nie
Adres www wtyczki w sieci:
Tryb przeglądarki:
Tekst dla starszych przeglądarek:
Reklama serwisu:


Wstaw poniższy kod między znaczniki <body> </body>
Adres www do pliku dźwiękowego
Należy podaż adresu www do pliku dźwiękowego znajdującego się na serwerze.
Liczba powtórzeń
Argument określa liczbę powtórzeń dźwięku, opcja loop="-1" oznacza nieskończoną liczbę powtórzeń.
Automatyczny start
Można określić wartość automatycznego startu dźwięku, jeśli dźwięk ma być automatycznie odtworzony deklaruje się wartość "true", a jeśli nie - wartość "false".
Rozmiar obrazka wtyczki audio
Istnieje możliwość określenia rozmiaro wyświetlanego obrazka wtyczki (dla LiveAudio: 145x60, dla Crescendo: 200x55, dla WebTracks: 56x50).
Wyświetlić obrazek wtyczki
Użytkownik może zdecydować, czy chce aby był widoczny obrazek wtyczki audio na stronie www.
Adres www wtyczki w sieci
Adres www określa miejsce wtyczki w sieci, jeśli użytkownik jej jeszcze nie zainstalował (jej adres powinien być zgodny ze wskazaniami producenta wtyczki).
Tryb przeglądarki
W przypadku, gdy przeglądarka pracuje w trybie 256 kolorów pozwala uniknąć ewentualnego migotania palety kolorów.
Tekst dla starszych przeglądarek
Nie należy zapominać również o starszych przeglądarkach, które nie akceptują polecenia EMBED, natomiast mogą zobaczyć polecenie NOEMBED.
Reklama serwisu Webmaster - www.webmaster.net.pl
Jeśli chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - tak).
Dziękuje za możliwość reklamowania Mojego serwisu na Twojej witrynie internetowej.

Jeśli nie chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - nie).
Trudno może się zdecydujesz przy innym generatorze.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021