Kursor images
Użyj kursora do:
Inny tag:
Adres www do image kursora:
Reklama serwisu:


Wstaw poniższy kod między znaczniki <body> </body>
Użyj kursora do
Należy wybrać znacznik HTML dla którego będzie użyty własny kursor.
Inny tag
Możesz wpisać inny tag, np. FONT, P, TR, TD...
Adres www do image kursora
Należy podać adres www do swojego kursora. Ważne jest aby, dla kursora statycznego nadać rozszerzenie *.cur, a dla kursora animowanego nadać rozszerzenie *.ani.
Reklama serwisu Webmaster - www.webmaster.net.pl
Jeśli chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - tak).
Dziękuje za możliwość reklamowania Mojego serwisu na Twojej witrynie internetowej.

Jeśli nie chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - nie).
Trudno może się zdecydujesz przy innym generatorze.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021