Meta znaczniki
Opis strony:
Słowa kluczowe:
Autor strony:
E-mail autora:
Edytor:
Prawa autorskie:
Język:
Roboty indeksujące strony:
Odświeżanie strony:
Odświeżanie / www:  sekund     http:// 
Zapis strony do cachu:
Utworzenie dokumentu:
Ważność dokumentu:
Reklama serwisu:
Pola z gwiazdką ( * ) są wymagane do wygenerowanie kodu.



Wstaw poniższy kod między znaczniki <head> </head>
Opis strony
Polecenie to opisuje zawartość strony. Zawartość atrybutu "Description" wyświetlane jest przez internetowe wyszukiwarki tuż po tytule strony. Warto wiedzieć, że serwisy indeksujące skracają opis do około 200 znaków i biorą pod uwagę przy katalogowaniu pierwsze 1000 słów. Gdybyśmy nie użyli tego znacznika, wyszukiwarka wyświetliłaby kilka pierwszych wierszy dokumentu, które mogą być zupełnie przypadkowe.
Słowa kluczowe
Za pomocą atrybutu "Keywords" zapisujemy słowa kluczowe, charakteryzujące zawartość strony WWW. Słowa oddzielone są od siebie za pomocą przecinków lub spacji. Generalnie, nie powinno się przekraczać 1000 znaków. Słowa powinny być związane z zawartością dokumentu HTML. Używanie słów nie związanych z tematyką witryny internetowej jest nieetyczne. Jeśli słowo kluczowe powtarza się kilka razy we właściwej zawartości strony, jest szansa na uzyskanie wysokiej pozycji na listach w wyszukiwarkach i systemach katalogowych. Warto również używać kombinacji słów opisujących daną stronę WWW, ponieważ wielu internautów poszukując w ten sposób informacji w sieci. Trzeba pamiętać, że nie wszyscy wpisują w wyszukiwarkach polskie znaki diakrytyczne.
Autor strony
Polecenie informuje o autorze witryny internetowej.
E-mail autora
Polecenie informuje pod jakim adresem e-mail można skontaktować się z autorem witryny.
Edytor
Polecenie informuje o programie w jakim została wykonana dana strona WWW.
Prawa autorskie
Polecenie informuje kto ma prawo do danej strony WWW.
Język
Polecenie informuje o języku etnicznym, w którym została napisana strona WWW. Niektóre przeglądarki korzystają z niego przy precyzowaniu zapytań. Dla języka angielskiego użyjemy "en", dla amerykańskiego angielskiego "en-us", dla niemieckiego "de", dla francuskiego "fr", dla rosyjskiego "ru" itd.
Roboty indeksujące strony
Polecenie może być inaczej interpretowane w zależności od atrybutu CONTENT, który może przyjmować kilka wartości, oddzielonych przecinkami:
1) index (noindex) - strona ma być (nie ma być) indeksowana,
2) follow (nofollow) - odsyłacze w tym dokumencie mają być (nie mają być) indeksowane,
3) all - oznacza to samo, co "index,follow",
4) none - oznacza to samo, co "noindex,nofollow".
Odświeżanie strony
Użycie atrybuty "Refresh" spowoduje automatyczne odświeżenie dokumentu co X sekund. Polecenie to jest szczególnie przydatne na stronach, które są bardzo często aktualizowane, i autorowi zależy, by odwiedzający zawsze widział aktualne dane, a nie zawartość przechowywaną w plikach tymczasowych przeglądarki na dysku.
Odświeżanie / www
Polecenie spowoduje automatyczne przeniesienie odwiedzającego po upływie X sekund (w przykładzie po 5 sekundach) pod nowy adres zadeklarowany w sekcji URL (Uniform Resource Identifier). Linia ta rozwiązuje problem ze zmianą adresu i utratą odwiedzających - wystarczy umieścić ją pod starym adresem. Każdy kto wejdzie na stary adres, zostanie automatycznie przekierowany pod jego aktualną wersję.
Zapis strony do cachu
Polecenie określa, czy strona ma być cache'owana na lokalnym dysku. Użycie no-cache zakazuje przeglądarce tej czynności i za każdym razem strona jest wczytywana z sieci. Dzięki temu osoba wchodząca na daną stronę internetową widzi zawsze aktualną wersję strony znajdującej się na serwerze.
Utworzenie dokumentu
Polecenie informuje kiedy został utworzony dokument. Pozwala zorientować się od kiedy dana strona znajduje się w sieci. W ostatnim polu należy wpisać godzinę w postaci: 11:51:26
Ważność dokumentu
Polecenie wskazuje przeglądarce, kiedy dokument traci "ważność" i trzeba go wczytać na nowo z sieci. Data musi być podawana w formacie zdefiniowanym przez dokument RFC850. W ostatnim polu należy wpisać godzinę w postaci: 11:51:26
Reklama serwisu Webmaster - www.webmaster.net.pl
Jeśli chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - tak).
Dziękuje za możliwość reklamowania Mojego serwisu na Twojej witrynie internetowej.

Jeśli nie chcesz zamieści informacje o stronie na której został wygenerowany kod (wybierz opcje - nie).
Trudno może się zdecydujesz przy innym generatorze.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021