Zm. środowiskowe
Nazwa zmiennej Opis
AUTH_TYPE Specyficzna dla protokołu metoda identyfikacji, używana do potwierdzenia tożsamości użytkownika. Jest ustawiana, jeśli serwer obsługuje identyfikacje.
CONTENT_LENGTH Długość danej (ciągu) podanego przez klienta.
CONTENT_TYPE Typ danych dla zapytań z dołączoną informacją (na przykład HTTP POST i PUT).
GATEWAY_INTERFACE Wersja specyfikacji CGI serwera. Format: CGI/wersja.
PATH_INFO Informacja w ścieżce, przekazana w żądaniu użytkownika.
PATH_TRANSLATED Przetłumaczona wersja PATH_INFO, ze ścieżką uwzględniającą wszelkie odniesienia wirtualne-do-fizycznych.
QUERY_STRING Informacja następująca po znaku "?" w URL-u podczas odwoływania się do skryptu (przy użyciu metody GET).
REMOTE_ADDR Adres IP komputera zgłaszającego żądanie (komputer użytkownika).
REMOTE_HOST Nazwa komputera zgłaszającego żądanie (komputer użytkownika).
REMOTE_IDENT Zmienna ta przyjmuje wartość nazwy użytkownika otrzymanej przez serwer (jeśli serwer HTTP obsługuje identyfikację RFC 931).
REMOTE_USER Zmienna ta przyjmuje wartość nazwy użytkownika, jeśli serwer HTTP obsługuje identyfikację RFC 931, a skrypt jest zabezpieczony.
REQUEST_METHOD Metoda, którą zostało zrealizowane żądanie (na przykład GET, HEAD, POST itd.).
SCRIPT_NAME Ścieżka do skryptu, który ma być wykonany.
SERVER_NAME Nazwa serwera, alias DNS, lub adres IP w formie, w której pokazałby się on w zwrotnych URL-ach.
SERVER_PORT Numer portu, na który zostało wysłane żądanie.
SERVER_PROTOCOL Nazwa/wersja protokołu informacyjnego.
SERVER_SOFTWARE Nazwa/wersja programu serwera informacji, który odpowiedział na żądanie.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021