Kody statusu HTTP
Kod Znaczenie
2xxSukces.
200OK; żądanie zostało zrealizowane.
201OK; realizowane polecenie POST.
202OK; przyjęto do przetwarzania, ale nie zostało ono jeszcze zakończone.
203OK; częściowa informacja - zwrócona informacja jest jedynie częściowa.
204OK; brak odpowiedzi - żądanie zostało przyjęte, jednak nie ma informacji do wysłania.
 
3xxPrzekierowywanie.
300Przeniesiono - dane, których dotyczyło żądanie, znajdują się w nowym miejscu i zmiana ta jest trwała.
301Znaleziono - dane, których dotyczyło żądanie, mają tymczasowo inny URL.
302Metoda - dyskutowana - sugeruje się klientowi spróbowanie innej lokacji.
303Nie zmodyfikowany - dokument nie został zmodyfikowany tak, jak to było oczekiwane.
 
4xxBłąd wydaje się leżeć po stronie klienta.
400Nieprawidłowe żądanie -problem ze składnią żądania lub nie może być ono zrealizowane.
401Brak uprawnień - klient nie ma uprawnień niezbędnych do uzyskania dostępu do danych.
402Wniesione opłaty - informuje o tym, że funkcjonuje system opłat.
403Zastrzeżone - dostępu nie można uzyskać nawet z uprawnieniami.
404Nie znaleziono - serwer nie znalazł żądanego zasobu.
 
5xxBłąd wydaje się leżeć po stronie serwera.
500Błąd wewnętrzny - serwer nie mógł zrealizować żądania z powodu nieoczekiwanych okoliczności.
501Brak implementacji - serwer nie realizuje żądanej funkcji.
502Serwer przeciążony - serwer w danym momencie jest zbyt obciążony.
503Przekroczenie czasu pracy bramki - serwer czekał na inną usługę, która nie zakończyła działania w wymaganym czasie.
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021