Kody escape
Znak Kod

Podczas podawania URL-a, część znaków może być niedostępna z klawiatury. Innym razem może okazać się, że pewne znaki w URL-u mogą powodować problemy ze względu na to, że są zarezerwowane. W takich przypadkach znaki mogą zostać zakodowane za pomocą odpowiedniego heksadecymalnego kodu ASCII, poprzedzonego znakiem "%". Oto znaki najczęściej występujące w URL-ach, wraz z odpowiadającymi im kodami.

SPACJA%20
%3C
%3E
#%23
%%25
{%7B
}%7D
|%7C
\%74
^%5E
~%7E
[%58
]%5D
«%60
;%3B
/%2F
?%3F
:%3A
@%40
=%3D
&&26
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021