Akronimy
Akronim - skrót Opis (EN) Opis (PL)
AFAICR As Far As I Can Recall o ile sobie przypominam
AFAIK As Far As I Know o ile wiem, z tego co wiem
AFAIR As Far As I Remember o ile pamiętam
AFK Away From Keyboard z dala od klawiatury
AIUI As I Understand It na ile to rozumiem
AKA Also Known As znane także jako
ASAP As Soon As Possible jak najszybciej
 
BBL Be Back Later wracam później
BFN (B4N) Bye For Now do zobaczenia, na razie
BRB Be Right Back zaraz wracam
BTW By The Way przy okazji
 
CU See You do zobaczenia
CUI8ER See You Later do zobaczenia później
 
EOT End Of Transmission koniec dyskusji
 
FAQ Frequently Asked Question często zadawane pytania
FITB Fill In The Blanks wypełnij puste miejsca
FUBAR Fouled Up Beyond All Repear nie do naprawienia
FWIW For What's It Worth na ile to jest warte
FYA For Your Amusement aby cię ucieszyć
FYEO For Your Eyes Only tylko do twojego wglądu
FYI For Your Information dla twojej informacji
 
GA Go Ahead no, dalej
GA(MMD) Go Ahead (Make My Day) no, dalej (pokaż co potrafisz)
GD&R Grinning, Ducking And Running uśmiech, unik i ucieczka
GIGO Garbage In Garbage Out śmiecie na wejściu, śmiecie na wyjściu
 
H(B) Hug (Back) uścisk (wzajemnie)
HHOJ Ha Ha Only Joking to był tylko żart
HHOK Ha Ha Only Kidding to był tylko żart
HHOS Ha Ha Only Serious to było na poważnie
HIWTH Hate It When That Happens nie cierpię jak to się dzieje
HTH Hope That Helps mam nadzieję, że to pomoże
 
IC I See rozumiem
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong mogę się oczywiście mylić
IIRC If I Recall Correctly jeśli dobrze sobie przypominam
IM(NS)HO In My (No So) Humble Opinion moim (nie) skromnym zdaniem
IME In My Experience w moich doświadczeniach
IMHO In My Humble Opinion moim skromnym zdaniem
IOW In Other Words innymi słowy
IRL In Real Life w prawdziwym życiu
IWBNI It Would Be Nice If było by miło gdyby
IYKWIM If You Know What I Mean jeśli wiesz co mam na myśli
IYKWIM(AITYD) If You Known What I Mean (And I Think You Do) jeśli wiesz co mam na myśli (a wydaje mi się, że wiesz)
 
JK Just Kidding to tylko żart
 
K(B) Kiss (Back) całus (wzajemnie)
KEWL Cool świetne, super
KHYF Know How You Feel wiem co czujesz
KOTC Kiss On The Cheek całus w policzek
 
L8R Later później
LAB&TYD Life Is A Bitch & Then You Die życie jest brutalne i pełne zasadzek
LMAO Laughing My Ass Off śmiejąc się do rozpuku
LOL Laughs Out Loud nie rozśmieszaj mnie
LOLAK Lots Of Love And Kisses gorące pozdrowienia i ucałowania
 
ME2 Me Too ja też
MOF LUB MORF Male Or Female facet czy kobieta
MYOB Mind Your Own Bisness pilnuj swoich spraw
NFW(M) No Fucking Way (Man) nie ma mowy (człowieku)
 
NO1 Number One numer pierwszy
NP No Problem nie ma problemu
NP Now Playing pisząc te słowa słucham (jakiejś muzyczki)
NTG Not This Group nie ta grupa (odnosi po prostu nie na temat)
NTYMI Now That You Mention It skoro już o tym wspominasz
NY1 Anyone ktokolwiek
 
OIC Oh I See rozumiem
OOTQ Out Of The Question nie ma mowy
OTOH On The Other Hand z drugiej strony
 
PMFJI Pardon Me For Jumping In przepraszam za wtrącanie się
PPL People ludzie
 
RL Real Lofe prawdziwa miłość
ROTFL Roll On The Floor Laughing tarzam się po podłodze ze śmiechu
RT(F)FAQ Read The (Fucking) Faq przeczytaj (pieprzone) faq
RT(F)M Read The (Fucking) Manual przeczytaj (pieprzoną) instrukcję
RTFAQ Read The FAQ przeczytaj faq
RTFM Read The Friendly/Fucking Manual) przeczytaj ten przyjazny/pieprzony manual
RTM Read The Manual przeczytaj instrukcje
 
S(B) Smile (Back) uśmiech (nawzajem)
SMT Something czasami
SPAM Stupid Persons' Advertisement głupie ogłoszenie (również wypowiedź)
SUP What'S UP co słychać ?
 
THX Thanks dzięki
TIA Thanks In Advance dzięki z góry
TTBOMK To The Best Of My Knowledge o ile wiem
TTYL Talk To You Later powiem tobie później
TVM Thanx Very Much wielkie dzięki
 
U2 You Too ty też
 
VEG/S Very Evil Grin/Smile bardzo złośliwy uśmieszek
 
WB Welcome Back witam ponownie
WTH What The Hell co się dzieje ?
WYSI(NN)WYG What You See Is (Not Necesarily) What You Get to co widzisz, to (niekoniecznie) dostaniesz
WYSIWYG What You See Is What You Get dostajesz to co widzisz
 
XHTML CSS
Webmaster.net.pl      2021